Nätverkets område. Omfattas du?

Nedan ser du området som Fjordnets Nätverk skall dras inom. Om din fastighet ligger inom området markerat på kartan så kan du få fiber genom Fjordnet Fiberförening / IP-Only.

Inläsning av anslutningsavtal

Gröna markeringar på kartan innebär att anslutningsavtalet är inläst och klart. Blåa innebär att Fjordnet fortfarande väntar på inlsäningen från IP-Only (förutsatt att avtal skickats in av fastighetsägaren). I några få fall har vi haft svårt att matcha fastighet mot medlem då ej komplett info angets i något av fallen. Vi arbetar på att lösa detta men det tar tid.För entreprenörer. KML-data

Om du är en leverantör/entreprenör som vill offerera Fjordnet för arbetet att projektera och eventuellt dra nätet så kan du här ladda ned en XML-fil med KML-data över omårdet och medlemmarna. Filen skall gå att importera till de flesta moderna GIS-system och projekteringsprogram. Du kan ladda ned filen här. Det går också visa filen i Google Maps.

Om ni föredrar en av oss genererad karta i PDF-format kan ni ladda ned den här. Observera att filen är ca 22MB stor och genereras inte dynamiskt. Alltså kan medlemmar ha tillkommit eller försvunnit sedan kartan senast uppdaterades. Ladda ned karta som PDF