Senaste nytt. Just nu.

Här skriver styrelsen senaste nytt i kronologisk ordning. Nu när anslutningsavtalen är ute hos medlemmar för påskrift kan det fortlöpande komma ny viktig information. Läs gärna här för inte missa något viktigt!

Måndag 24 april

Våra entreprenörer är i full gång med att aktivera anslutningarna i etapp 2 vilket är vårt största område med många fastigheter. För att anslutningarna skall kunna konfigureras och testas krävs det att den enhet/boxen som installerats inne i fastigheten är ansluten till en strömkälla. Vi vill därför be alla som har fått en box installerat inne i sina fastigheter att ansluta denna till en strömkälla så snart som möjligt och låta den förbli ansluten tills TVÅ VECKOR efter att TVÅ GRÖNA lampor lyser på enheten. Alltså när två gröna lampor lyser på enheten är anslutningen klar men då krävs det att strömmen sitter i två veckor till för att alla tester skall kunna avslutas. Vi är tacksamma för alla som hjälper oss komma vidare genom att ansluta sina enheter till strömkälla. Tack på förhand!

Tisdag 1 november

Idag hade vi informationsträff med Bynet, One Oak och Optotech. Tillsammans är dessa de organisationer som skall bygga vårt nät där Bynet/IP-Only är huvudentrprenör. One Oak står för schakt med kablage och Optotech står för kontaktering. Det var bra uppslutning då vi till bredden fyllde hörsalen på Ringhals Infocenter. Många tog tillfället att boka upp personligt möte med One Oak för att i detalj planera grävning på tomt. Presentationen som hölls kan laddas ned här och en högupplöst version av schaktkartan kan laddas ned här

Torsdag 4 augusti

Äntligen har vi fått klartecken på områdets utökning öster om Varbergsvägen (gamla E6). Området Nordvära och Källstorp kommer vara med i första grävning av fibernät. För mer information om er fastighet ligger inom området refererar vi till vår karta.

Onsdag 3 augusti

Alla medlemmar är inbjudna till årsstämma i Fjordnet Fiberförening! Söndag den 21 augusti kl 10:00 i Hörsalen i Ringhals Infocenter. Vi har skickat ut inbjudan via post, E-post samt att vi annonserar den här på webbsidan. Ni kan ladda ned inbjudan som PDF här. IP-Only kommer vara där och svara på frågor efter stämman så vi hoppas att alla medlemmar vill komma dit. Väl mött!

Fredag 10 juni

Goda nyheter! Vi har nu 298 påskrivna avtal och det innebär att vi uppnått vårt minimum-mål på 250 anslutningar så nästa fas i byggnationen kan inledas. Vi i styrelsen kommer nu arbeta för att få markavtal påskrivna samt plannera dragningen av nätet. Vi tror fortfarande ytterligare avtal kommer trilla in samt att Nordvära/Källstorp inte är inkluderade ännu. Vi hoppas kunna ta med dem i grävningen redan i första omgången. Förhandlingar pågår i frågan.

Fredag 3 juni

Dagens rapport från IP-Only är att vi har 228 påskrivna avtal och vi behöver som känt komma upp till 250 påskrivna innan 5 juni. Vi känner till i alla fall ett tiotal avtal i pappersversion som är påskrivna och inskickade men inte med i denna rapport. Inläsningen av avtal släpar alltså något vilket gör att vi högst troligt kommer uppnå vårt mål. Det som vi alla kan hjälpas åt med nu på sluttampen är att prata med grannar i respektive område och försöka få de som fortfarande inte skickat in sitt avtal, att faktiskt göra det.

Måndag 23 maj

Vi har fått frågor kring kostnad för grävning på tomt utöver de 45 meter som ingår enligt avtalet. Bynet/IP-Only räknar inte 45 meter från tomtgräns utan från gränsen ordnad trädgård. Det bör rimligen täcka in de allra flesta då man annars har en rejält stor trädgård. Skulle man trots detta behöva gräva längre så är det 300kr per meter i vanligt underlag och 1000kr per meter i berg.

Frågor har också ställts kring möjlighet kring ROT-avdrag för arbetet i huset men eftersom Skatteverket plockat bort möjligheten till schablonmässiga avdrag finns inte längre möjlighet till ROT.

Söndag 22 maj

Boende öster om Varbergsvägen (gamla E6) som ännu inte fått avtal att skriva på kan erhålla dessa av Raymond Eriksson, som bor på Källstorp 148. Ni kan ringa honom på 0702-182666 eller skicka E-post på rayeri77@gmail.com. Han åker även runt i området och knackar dörr i mån av tid. Frågor rörande fiber och anslutning i övrigt tas med styrelsen i Fjordnet. Vi är väldigt glada för denna avlastning när området växer. Tack Raymond!

Fredag 20 maj

Det nuvarande antalet påskrivna avtal är 70 st och vi behöver komma upp till minst 250 st senast 5 juni för att byggnationen skall dra igång. Eftersom det varit problem med online-anmälan så är det troligtvis många som valt att skriva på pappers-versionen av anslutningsavtalet. Det är va två veckors ledtid på inläsningen av pappers-avtalen och således är de ännu inte inräknade i de 70 anmälda. Vi hoppas på en explosion av anslutningar vecka 21 och vecka 22! Påminn gärna grannar och bekanta i området att nu är det tid att skriva på, inte vänta och fundera!

Torsdag 19 maj

Nu har vi tilldelats belslut från Länsstyrelsen Halland i vår ansökan till Jordbruksverket för bidrag från EU för utbyggnad av fibernät på landsbyggden. Tyvärr har vi inte tillräckligt hög anslutningsgrad i vårt område för att få ta del av pengarna. Vi får istället nöja oss med de 7000kr per fastighet som vi erhåller från Sparbankstiftelsen Varberg. Reglerna kring bidraget från Jordbruksverket kan du läsa mer om här.

Söndag 15 maj

Styrelsen i Fjordnet kommer åka runt i området och sätta upp skyltar utanför de fastigheter som ansluter sig. Skyltarna är till för att visa för grannar och passerande att här finns fastigheter som skall få fiber. Detta är en del i marknadesföringen att så fort som möjligt komma upp i 250 påskrivna avtal så byggnationen drar igång. Vi försöker höra av oss till den boende innan vi sätter upp en skylt men skulle ni råka få en skylt utanför ert hus utan att ha godkännt den är det såklart frivilligt att plocka bort den. Vi hoppas skyltarna får stå kvar tills vi fått in 250 påskrivna avtal. Förhoppningsvis klart i mitten av juni.

Fredag 13 maj

Idag kom anslutningsavtalen i posten till de flesta boende i området! Avtalen skall ha skickats till den person och folkbokföreningsadress som finns registrerat hos Lantmäteriet. Om du av någon anledning inte fått ett avtal hemskickat till dig beror det troligtvis på att ni fallit bort i den filtrering som IP-Only beställde från katalogtjäsnten. Om du saknar ett avtal att srkiva på kontaktar du Fjordnet Styrelse på kalle@fjordnet.se.

Onsdag 4 maj

Vi är mycket glada att nu officiellt ha beviljats stöd på 7000kr per ansluten fastighet från Sparbankstiftelsen Varbeg. Dessa pengar kommer göra att vi får ett garanterat slutpris på 12.900kr per fastighet. Både sommargäster och fastboende är beviljade bidraget. De som inte är garanterade stöd är obebyggda tomter, flerbostads-hyreshus och företag. Här kan du läsa mer om Sparbankstiftelsen Varberg.

Fredag 2 maj

Nu är online-anmälan öppen för boende inom Fjordnets område. Du kan alltså nu digital skriva på anslutningsavtalet via IP-Only Hallands webbsida. Om du hellre inväntar pappersversionen skall den dyka upp i brevlådorna inom en vecka. Här hittar du onlineanmälan hos IP-Only