Innan du blir medlem. Kontrollera.

Att bli medlem i Fjordnet är enkelt men först måste du kontrollera att din fastighet ligger inom området där vi kommer dra nätet. Om din fastighet ligger utanför området bör du kontakta någon i styrelsen så vi kan avgöra om din fastighet kan inkluderas. Du bör också läsa föreningens stadgar innan du blir medlem.

Bli medlem

För att bli medlem fyller du först i formuläret nedan och sedan betalar du in 500:- på Fjordnets Bankgiro 533-6847. På inbetalningen är det viktigt att du anger ditt medlemsnummer bestående av 4 siffror som du får tilldelat när du fyllt i formuläret. Det är också bra om du på inbetalningen anger ditt namn.

Har du mer än en fastighet?

Om du önskar fiber draget till mer än en fastighet krävs det att du fyller i formuläret en gång per fastighet och betalar avgiften på 500 en gång per fastighet.


*
*
*
*
*

Adress dit fiber skall dras

*
*
*

Adress för utskick, t.ex. avi för medlemsavgiftVåra avgifter

Medlemsavgift
På årsstämman 21 augusti 2016 beslöts att årsavgiften på 100 kr skulle slopas och den enda kostnad som finns är engångsavgiften på 500kr. Dessa pengar används för utgifter och kostnader föreningen har inför och under byggandet av nätet. Föreningens styrelse tar inte ut något arvode utan alla insatta pengar används till fibernätet och dess kringkostnader.


Medlemsansvar

När du är medlem är det viktigt att du läser igenom föreningens stadgar så du vet hur föreningen arbetar. Att vara medlem innebär INTE att du bundit dig till att ansluta din fastighet till fibernätet. Den slutgiltiga accepten på att ansluta sig sker när du som medlem skriver på anslutningsavtalet. Eftersom Fjordnet valt att gå med Bynet/IP-Only som totalentreprenör är det med IP-Only som ni skriver anslutningsavtal. Fjordnet står inte för innehållet eller villkoren i det avtalet.

För mer information om utträde och återbetalning, vad god se föreningens stadgar