Historik. Föreningens bakgrund.

Fjordnet Fiberförening är en ekonomisk förening med syfte att bygga ett nätverk för bredband via fiberkabel i området Västra Värö i Varbergs Kommun. Föreningen skapades i april 2014 av en interrimstyrelse efter att förfrågan ställts vilka som önskar ingå i denna styrelse. Föreningen drivs helt utan vinst och alla föreningens ekonomiska medel används till bygget av nätverket. I oktober 2014 hölls första ordinarie årsstämma vilket resulterade i att interimstyrelsen övergick till en demokratiskt vald styrelse. Under sena hösten 2014 påbörjades arbetet att samla in offerter från entreprenörer.

Generic placeholder image

Generic placeholder image

Syfte. Föreningens mål.

Vårt mål och syfte är att som ett så kallat "bylag" planera, beställa och hjälpa till att bygga ett nätverk för bredband via fiberkabel i området Västra Värö i Varbergs Kommun. Alla boende i området skall ha möjlighet att bli medlem och beställa bredband, fast telefoni och TV via det snabba fiberkablarna. Regeringen har satt upp mål för kommunerna i landet att större delen av alla hushåll i Sverige skall ha tillgång till bredband med hög prestanda. Kommunen tar i sin tur hjälp av fiberföreningar som Fjordnet för att dra nätverken.


Stadgar. Läs våra stadgar.

När man skapar en ekonomisk förening krävs det att man sätter upp stadgar för styrelse och medlemmar. Stadgarna sätts av styrelsen och kan läsas i detta dokument. Standgarna beskriver hur föreningen är konstituerad, hur styrelsen skall utformas, vad det krävs för att vara medlem och mycket mer.

Generic placeholder image